RakkoTools

Walidator XML

Sprawdź, czy XML jest poprawny względem schematu XML (XSD)

Xのアイコン
Dodaj do ulubionych
Jasny
Jasny
XML jest zgodny ze schematem

Co To narzędzie może

sprawdzanie, czy XML jest zgodny z definicją opisaną przez XSD (Definicja schematu XML), i wyświetlanie krytycznych błędów lub ostrzeżeń, jeśli takie istnieją.

Użyteczny do

  • Programiści sprawdzający, czy plik konfiguracyjny xml jest poprawnie zapisany podczas budowania projektu lub ustawiania środowiska, na przykład podczas konfigurowania pliku pom.xml w Apache Maven.

związanych z nimi narzędzi