RakkoTools

Tester wyrażeń regularnych

Przetestuj wyrażenie regularne PHP / JavaScript / Python

Xのアイコン
Dodaj do ulubionych
/ /

Co To narzędzie może

Wprowadź wyrażenie regularne i tekst docelowy, a następnie podświetli część tekstu docelowego, która pasuje do wyrażenia regularnego.
W PHP wyświetlany jest również wynik preg_match_all.

Co to jest modyfikator?

Znany również jako flagi, zmienia zachowanie wyrażeń regularnych.
Na przykład, jeśli chcesz dopasować zarówno „hello”, jak i „hello” niezależnie od wielkości liter w wyrażeniu regularnym „/ hello /”, dodaj „i” na końcu wzorca (//).


Użyteczny do

  • Wyszukiwanie wzorców w tekście i sprawdzanie, czy jest poprawne
  • Dzielenie i wyodrębnianie tekstu na podstawie zdefiniowanego wzorca
  • Weryfikacja za pomocą tekstu testowego, jeśli opis regularnego wyrażenie jest poprawne

związanych z nimi narzędzi